Technologie

Jakákoli dostatečně pokročilá technologie je k nerozeznání od magie.

Trinnov Optimizer

Termín akustická optimalizace nově definuje standardy zvukové kalibrace v různých aplikacích profesionálního i spotřebitelského audio prostředí.

Jednou z nejkritičtějších součástí každého systému kalibrace je měřicí mikrofon.
Unikátní metoda měření akustiky, spoléhá na ikonický 3D mikrofon Trinnov, speciální měřící sondu se čtyřmi mikrofony.

Unikátní 3D mikrofon Trinnov

Horní pohled na 3D mikrofon a číslování jeho čtyř jednotlivých mikrofonů

Horní pohled
3D mikrofon Trinnov

Spodní pohled na upevňovací možnosti 3D mikrofonu

Spodní pohled

Systém zachycuje obrovské množství akustických informací při každém měření a provádí analýzu, aby lépe porozuměl a charakterizoval chování reproduktorů v místnosti.

Fázová korekce

Fázová korekce

Zařízení Trinnov tak mohou identifikovat nejen intenzitu, vzdálenost a frekvenční odezvu, ale i směr přicházejícího zvuku.

Korekce amplitudy

Korekce amplitudy

Zároveň také rozpoznají, zda se jedná o primární, sekundární či jinou zvukovou vlnu.

Akustický impuls

Akustický impuls

Díky tomu je možné dosáhnout zcela nové úrovně optimalizace zvuku.

Platforma založená na softwaru

Historicky byly dekódovací, zpracovávající a provozní funkce AV procesoru distribuovány napříč několika specializovanými čipovými sadami DSP v poměrně složitých a náročných architekturách.

Tyto architektury vyvíjí a zpřístupňuje značkám spotřební elektroniky několik OEM výrobců. Na trhu, který je poháněn rychle se měnícími technologiemi, tento přístup nevyhnutelně vede ke krátké životnosti produktů a předčasnému zastarávání. Bohužel je tento model všudypřítomný, kromě jedinečné řady procesorů Trinnov.
Společnost Trinnov, odhodlaná posunout hranice pohlcujícího zvuku a bojovat proti zastaralosti, se rozhodla vyvinout vlastní platformu.

TrinnovOS

Namísto opakované integrace technologií třetích stran s krátkou životností do nových hardwarových produktů se Trinnov rozhodl pro skutečnou inovaci, možnost upgradu a dlouhou životnost. Namísto typického násobného DSP přístupu popsaného výše Trinnov vytvořil moderní a flexibilní architekturu, kde dekódování, zpracování a provozní funkce jsou řešeny jediným vícejádrovým procesorem Intel. Součástí tohoto vývoje byl vlastní 64bitový operační systém Trinnov pro hostování softwaru: TrinnovOS.

Výhody jedinečného přístupu Trinnov dokonale ilustruje typický vývojový cyklus.
Když jsou ostatní výrobci konfrontováni s potřebou aktualizovat své produkty, musí čekat na dostupnost nového čipsetu nebo OEM desky a poté projít dlouhým cyklem hardwarové integrace, což je možná donutí opustit stávající model a vytvořit nový.

Naproti tomu Trinnov dosahuje stejného (často lepšího) výsledku rychleji, jednoduše začleněním nové funkce nebo schopnosti do jednoduché aktualizace softwaru pro platformu Altitude.

Pro zavedení nových zvukových standardů stačí aktualizovat software

Trinnov Remapping

S novými zvukovými standardy, nebo s jejich aktualizací tak není nutné pořizovat nové přístroje.

Trinnov zajišťuje plné rozlišení zpracování napříč všemi kanály až do 64 kanálů, od divadelních dabingových scén až po výzkumné laboratoře nebo exkluzivní soukromá divadla.

Veškeré zpracování se provádí s 64bitovou přesností.

Procesory Trinnov

Procesory Trinnov pracují s vlastním operačním systémem založeným na Linuxu, přizpůsobeným speciálně pro profesionální audio aplikace. Jsou efektivní a hlavně extrémně stabilní.

Procesory Trinnov

První procesor Trinnov Optimizer byl instalován v roce 2005. Běží 24 hodin, 7 dnů v týdnu a stále funguje bez závad.

Vzdálená pomoc

Prostřednictvím svého pařížského serveru umožňuje Trinnov vzdálený přístup k jakémukoli procesoru připojenému k internetu.

Integrátoři mohou vzdáleně přistupovat ke každému procesoru, který nainstalovali, s plnou kontrolou všech parametrů, čímž odpadá nutnost být na místě kvůli úpravě systému zákazníka nebo diagnostikování problémů.

Patentované 3D přemapování osazení reproduktorů

Zvukoví designéři a mixážní specialisté velkých filmů pečlivě vytvořili poslechová prostředí, jejichž jediným účelem je umožnit jim zdokonalit zvukové stopy, na kterých pracují.

Naproti tomu menší studia jsou často prostorově náročná a musí reproduktory umístit tam, kam je to možné. Na straně bytových prostor se i ta nejluxusnější domácí kina musí potýkat s omezeními, jako jsou dveře a okna, nemluvě o vytápění, větrání, osvětlení a dalších architektonických detailech, které znemožňují „dokonalé“ umístění reproduktorů. Navíc se tři hlavní formáty filmové zvukové stopy nemohou samy dohodnout ani na tom, kde by měly být reproduktory umístěny. Je to náročná situace.

Trinnov Remapping

Trinnov Remapping

Modrou barvou jsou znázorněné ideální pozice reproduktorů. Po použití Trinnov Remappingu máte pocit, že skutečně z těchto míst hrají.

Vstupte do patentované technologie Remapping společnosti Trinnov! Pomocí patentovaného 3D mikrofonu vytvoří proces kalibrace procesoru Trinnov podrobnou, trojrozměrnou mapu umístění vašich reprosoustav.

Samotný záznam poskytuje informace o tom, odkud různé zvuky přicházejí, také je známo, kde se vaše reproduktory skutečně nacházejí.

Trinnov Remapping

Poté lze převést zvukové stopy z teorie do reality vašeho konkrétního prostoru.
Tento proces minimalizuje prostorové zkreslení, které se vyskytuje i v těch nejlepších studiích a domácích kinech, a umožňuje vám slyšet, co je skutečně na nahrávce.